2014 mag dan een jubeljaar zijn geweest, waarin Rotterdam ineens op tal van toffe lijstjes werd gezet, we zijn er natuurlijk nog lang niet. Van tienerzwangerschappen tot luchtvervuiling: dit zijn de 10 slechtste lijstjes die Rotterdam nog altijd aanvoert.

1. Armoede


Volgens de recentste cijfers (2012) telt Rotterdam ruim 47 duizend huishoudens die onder de lage-inkomensgrens leven. Dat betekent dat 17,2 procent van de huishoudens volgens de definitie van het CBS arm is. Daarmee staan we landelijk gezien op de eerste plaats. De door het CBS gehanteerde lage-inkomensgrens lag bij de laatste armoedemeting op €960 per maand voor een alleenstaande en €1610 voor een paar met één kind.

2. Werklozen


In Rotterdam kregen afgelopen maand 18.162 mensen een WW-uitkering. Dat is 6,3 procent van de beroepsbevolking, wat het hoogste percentage werklozen is van de vijf grootste Nederlandse gemeenten. Overigens kan het percentage in kleinere gemeenten hoger liggen. Op Ameland kreeg de afgelopen maand bijvoorbeeld bijna 10 procent van de beroepsbevolking een WW-uitkering.

3. Tienermoeders


Op 1 januari 2014 telde Rotterdam 187 moeders jonger dan 20 jaar. Per duizend meisjes zijn dat er 11,2, waarmee Rotterdam zowel absoluut als relatief de Nederlandse gemeente is met de meeste tienermoeders. Het goede nieuws is dat het landelijk aantal tienermoeders het afgelopen decennium eigenlijk constant gedaald is. Hoewel in Rotterdam nog wel een wereld te winnen is, lijkt de algemene tendens dus positief.

4. Luchtvervuiling


Stikstofdioxide is een vervuilende stof die schadelijk is voor de longen en luchtwegen. Deze stof komt vooral in de lucht via verkeer, industrie en raffinaderijen. Volgens de prognoses worden Rotterdammers volgend jaar het meeste blootgesteld aan deze stof.

Nu zegt de gemiddelde blootstelling van 29,2 microdeeltjes stikstofdioxide per kubieke meter lucht niet zo heel veel, omdat de luchtvervuiling per straat enorm kan verschillen (denk maar aan de ’s-Gravendijkwal). Wat het echter wel zegt is dat de Rotterdamse samenleving in vergelijking met andere grote gemeenten de zwaarste lasten draagt van aan luchtverontreiniging gerelateerde kosten, zoals ziektekosten en werkverzuim.

5. Levensverwachting


Geen grote verrassing na het vorige lijstje: Rotterdammers hebben van de inwoners van de vier grootste Nederlandse gemeenten de laagste levensverwachting. Rotterdammers worden gemiddeld bijna 79,5 jaar oud, waarmee we een half jaar korter leven dan Amsterdammers en bijna een vol jaar korter dan inwoners van Utrecht. Wie echt lang wil leven kan de stad overigens maar beter helemaal achter zich laten. In het landelijke Rozendaal is de gemiddelde levensverwachting ruim 87 jaar, bijna 8 jaar hoger dan in Rotterdam dus.

6. Vandalisme


Rotterdammers slopen het meest van de vijf grootste gemeenten. In 2013 kwamen er per duizend inwoners 9,7 meldingen binnen van vandalisme, wat opvallend veel meer is dan de 6,5 meldingen in Amsterdam. Nu kun je je afvragen in hoeverre het aantal meldingen van vandalisme overeenkomt met het aantal gevallen van vandalisme. Misschien klagen wij wel eerder over kapot straatmeubilair. Maar, laten we eerlijk zijn, misschien gaan we toch ook echt wat lomper met onze bushokjes om.

7. Geweldsmisdrijven


Per duizend Rotterdammers vonden er in de eerste helft van dit jaar 5,1 misdrijven plaats waarbij geweld werd gebruikt. Ook daarmee staan we landelijk op de eerste plaats. In totaal werden er in zes maanden tijd 3.162 gewelddadige misdrijven gepleegd.

8. Overgewicht


Rotterdam is dik. Bijna 15 procent van de Rotterdammers gaf in 2012, bij het meest recente onderzoek, aan ernstig overgewicht te hebben. Daarmee zijn we de dikste van de grootste Nederlandse gemeenten. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er uit Den Haag geen cijfers bekend zijn, dus de kans bestaat dat de Hagenezen nog dikker zijn dan wij.

9. WOZ-waarde


De waarde van Rotterdamse woningen is in vergelijking met die in andere steden erg laag. Slechts €148.000 is de gemiddelde woningwaarde, waar die in bijvoorbeeld Amsterdam ruim €80.000 hoger ligt. Rotterdamse woningen werden het afgelopen jaar gemiddeld 3,3 procent minder waard, wat een minder heftige daling is dan de daling van de WOZ-waardes in Utrecht en Den Haag (respectievelijk 5,1 en 5,5 procent).

De WOZ-waarde wordt gebruikt om een hele reeks aan belastingen te bepalen. Een lage WOZ-waarde kan voor een bewoner dus belastingvoordelen hebben, vandaar dat je de afgelopen jaren steeds meer mensen een verlaging van hun WOZ-waarde ziet bepleiten. Maar voor de gemeente betekent een lage WOZ-waarde doorgaans dat de belastinginkomsten op een andere manier op peil gehouden moeten worden (bijvoorbeeld met een hogere afvalstoffenheffing).

10. Aantal behaalde nationale voetbalprijzen in de 21e eeuw


En dan de pijnlijkste lijst van allemaal: het aantal behaalde nationale voetbalkampioenschappen in de 21 eeuw. Rotterdam, drie trotse profclubs rijk, kwam de afgelopen 15 jaar tot – ahum – één KNVB-bekertje. De tweede stad van Nederland won dus evenveel voetbalprijzen als Kerkrade en Heerenveen. Het aantal nationale voetbalprijzen in Amsterdam (15) en Eindhoven (14) was, nu ja, meer. Natuurlijk won Feyenoord in 2002 wel de UEFA-cup! Daarmee was het de enige Nederlandse voetbalclub die in de 21e eeuw überhaupt een internationale prijs won. Maar toch. Eén KNVB-beker in 15 jaar. Da’s niet best.

LocalFocus
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met LocalFocus, een datajournalistieke persdienst die op basis van binnenlandse data van verschillende bronnen journalistieke berichten aanbiedt. Daarnaast zijn deze cijfers meteen visueel inzichtelijk te maken door middel van interactieve infographics. Meer informatie is te vinden op www.localfocus.nl