Ruim 210.000 mensen die daartoe wel gerechtigd waren hebben gisteren de gang naar de stembus niet gemaakt. Daarmee is de partij der niet-stemmers veruit de grootste van Rotterdam. Hebben zij allen geen recht van spreken? Vers Beton ging op onderzoek uit en merkte dat de redenen om niet te gaan stemmen zo mogelijk veelzijdiger zijn dan de redenen om wel te gaan.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van gisteren stemden de meeste mensen op Leefbaar Rotterdam. 60.825 mensen gaven aan de partij van Joost Eerdmans hun vertrouwen. Dit getal staat echter in schril contrast tot het aantal mensen dat niet is komen opdagen: ruim 210.000 mensen zagen om een of andere reden geen been in de gang naar de stembus.

Lees verder op VersBeton.nl