Nu de verkiezingscampagnes in hun allerlaatste fase zijn aanbeland, wordt het tijd dat u uw keuze bepaalt. Vers Beton helpt daarbij. De laatste twee dagen brengen wij voor u in kaart hoe de partijen in Rotterdam over 6 belangrijke verkiezingsthema’s denken. In aflevering 5: hoe denkt politiek Rotterdam over werkgelegenheid?

Als in Rotterdam zelfs het thema migratie afhankelijk wordt gemaakt van de werkloosheidscijfers, dan wil dat wat zeggen. Toch is precies dat gebeurd, toen Eerdmans zijn plan voor een Oost-Europeanenquotum lanceerde. De MOE-landers doen in de haven en de kassen het werk dat onze eigen werklozen en bijstanders zouden moeten doen, zo redeneert Leefbaars voorman. Vergelijk dat eens met elf jaar geleden, toen zijn voorganger Marco Pastors uit angst voor ‘islamisering van achterstandswijken’ een ‘allochtonenstop’ bepleitte. Het hek is even hoog, maar is verhuisd van de zuid- naar de oostkant van Rotterdam en wordt tegenwoordig met economische in plaats van religieuze argumenten gestut.

Lees verder op VersBeton.nl