Vooraleerst even een hartelijk welkom aan alle nieuwe volgers van deze nieuwsbrief. De afgelopen week meldden zich meer dan honderd nieuwe lezers. Keigaaf!

Vandaag kunnen we het volgens mij maar over één ding hebben: de aangekondigde CO2-belasting. Afgelopen woensdag maakte het Planbureau voor de Leefomgeving vakkundig gehakt van de bonus-malus-regeling die de Industrietafel had voorgesteld. Nog dezelfde dag reageerde de regering met het voornemen een CO2-tax in te voeren.

Daarmee sneuvelt de lobby van de industrie in het zicht van de finish. Een CO2-belasting werd nog met succes uit het voorlopig Klimaatakkoord gehouden, maar onder druk van spijbelende scholieren, klimaatdemonstranten, linkse partijen, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden en een dreigende minderheid voor de coalitie in de Eerste Kamer komt deze belasting er nu alsnog. Die coalitie van scholieren, demonstranten en groene politici trekt hier dus aan het langste eind.

Het is denk ik goed dat te erkennen. Al te vaak lijkt het beeld te bestaan dat ‘de’ politiek altijd zijn oren laat hangen naar de wensen van ‘het’ grootbedrijf, maar in ieder geval in deze casus blijft die lobby van het grootbedrijf uiteindelijk dus zonder succes. (Sta ook even stil bij het beeld van twee VVD-ministers – Rutte en Wiebes – die de CO2-belasting aankondigen.)

Overigens gaat het inhoudelijke debat over de CO2-belasting nu pas beginnen. Hoe hoog gaat-ie worden? Gaat alleen de grote industrie met een CO2-tax geconfronteerd worden, of gaat dit ook gelden voor kleinere bedrijven? En wat gebeurt er met de opbrengst?

Maar de belangrijkste vraag, wat mij betreft, is hoe de Nederlandse CO2-tax zal samengaan met de Europese ETS-prijs. Dit ETS-systeem is niet perfect, maar dichterbij een internationale afspraak over de beprijzing van CO2-uitstoot is de wereld vooralsnog niet gekomen. Hoe gaan we een Nederlandse CO2-tax en een Europese ETS-prijs combineren? Komt een CO2-tax bovenop de ETS-prijs? Of kan het bedrag dat de industrie moet betalen om een ton CO2 te mogen uitstoten verdisconteerd worden?

Kortom. Of je nu klimaatdemonstrant of industrielobbyist bent: de strijd is nog lang niet gestreden.