Carbon Capture and Storage (CCS) is een techniek die snel tot ontwikkeling moet komen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Daarom is subsidie voor deze techniek wenselijk. En daarom is het knettergek dat fossiele brandstof van lucht- en scheepvaart van belasting is vrijgesteld.

Sinds het regeerakkoord is gepresenteerd, staat Carbon Capture and Storage (CCS) in het middelpunt van de belangstelling. De nieuwe coalitie wil een gigantisch deel van de nationale CO2-uitstoot verminderen door deze af te vangen en onder de grond op te slaan. Maar liefst 18 megaton CO2-uitstoot — bijna 20 procent van de CO2-uitstoot van alle Nederlandse industrie samen — zou middels deze techniek moeten worden voorkomen. Ter vergelijking: de gigantische hoogovens van Tata Steel, de grootste CO2-producent van Nederland, stoten jaarlijks zo’n 12 megaton CO2 uit.

Lees verder via FTM.nl