De Rotterdamse haven stoot 19 procent van alle Nederlandse CO2 uit. In Parijs heeft Nederland beloofd de totale CO2-uitstoot met 95 procent terug te brengen. Hoe gaan we dat met elkaar rijmen?

Mijn naam is Ties Joosten en namens Follow The Money ga ik me de komende maanden bezighouden met de Rotterdamse haven. Een plek waar enorme geld- en goederenstromen doorheen vloeien en die een gigantische impact heeft op onze economie, werkgelegenheid, klimaat en milieu.

Met de klimaatafspraken die Nederland in Parijs heeft gemaakt in het achterhoofd, wil ik weten hoe de Rotterdamse haven zich op een duurzame toekomst voorbereidt. In dit artikel leg ik uit wie ik ben, waarom ik me in deze materie wil verdiepen en wat ik precies wil onderzoeken. Zie het als een verhaal ter kennismaking.

Lees verder op FTM.nl