006Het belangrijkste nieuws uit de brief die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) eind vorige week naar minister Kamp (Economische Zaken) stuurde was dat het KNMI de verwachting voor de maximale sterkte voor een aardbeving in Groningen naar boven bijstelt. Alweer. Ooit was de maximaal verwachte sterkte 3,5, nu zou hij ergens tussen de 4 en de 5 liggen. Groningen heeft dan ook geen vertrouwen in weer een nieuw onderzoek van het KNMI: “Ze moeten telkens de maximaal verwachte sterkte bijstellen. Wie zegt dat ze het ditmaal wel bij het rechte eind gaan hebben?” zegt Bettie van Veen van de Groninger Bodembeweging.

Ook vindt Van Veen dat het KNMI door de schaal van Richter te gebruiken een misleidend beeld geeft. Door de Groningse kleigrond en het ondiepe epicentrum worden aardbevingen in Groninger namelijk zwaarder ervaren dan de Richterschaal aangeeft. “Het gaat ons om de intensiteit van de aardbeving. Laatst hadden we al een beving met een intensiteit van 6 tot 7.” Van Veen doelt hier op de schaal van Mercalli, die volgens haar beter gebruikt kan worden om het aardbevingsgevaar in kaart te brengen.

Een woordvoerster van het KNMI vindt de kritiek van de Groninger Bodembeweging voorbarig: “We hebben op dit moment nog niet eens een verzoek van de minister voor een onderzoek gehad.” Dat de Groningers geen vertrouwen hebben in een KNMI noemt de woordvoerster “jammer, maar het is hun perceptie.”

Het wantrouwen van de Groningers jegens de autoriteiten die de aardbevingsrisico’s moeten inschatten gaat ver terug. Toen in 1986 de eerste aardbeving in Assen plaatsvond hadden veel Noord-Nederlanders al het gevoel dat het iets met de gaswinning te maken had. Lange tijd heeft de Nationale Aardolie Maatschappij (NAM), die het Slochterse gas oppompt, dit verband echter ontkend. Pas in 1993 gaf de NAM toe dat de aardbevingen een direct gevolg zijn van de gaswinning.

Van Veen heeft dan ook het idee dat de Groningers slechts speelbal zijn van de Haagse financiële belangen. “Toen minister Kamp hier 25 januari was zegde hij toe zo snel mogelijk met de versteviging van gebouwen te beginnen. Gisteren bleek dat hij daar pas in het derde kwartaal van 2013 mee aan de slag gaat. Dan is het seizoen van de zware aardbevingen, dat normaal van juni tot augustus loopt, al weer bijna voorbij. Moeten er dan eerst slachtoffers vallen voordat er iets gebeurd?”

Dit artikel verscheen eerder op het permablog van De Nieuwe Pers.