Vorige week vond in de Tweede Kamer een debat plaats waarbij een paar verhalen van mij over de luchtvaartindustrie in Nederland werden besproken. Ik zal niet liegen: dat vind ik een eer. Er werd zelfs een motie aangenomen aan de hand van mijn verhaal: ‘De Kamer [..] verzoekt de regering, tot een harde inzet te maken dat aan KLM gerelateerde bancaire financiers, aandeelhouders, leasemaatschappijen en oliehandelaren meebetalen aan de steunoperatie.’

Er werden tijdens het debat wel meer moties aangenomen. Moties die de KLM groener zouden moeten maken en die KLM-medewerkers zouden moeten beschermen, maar ook deze van CDA en VVD: ‘De Kamer [..] verzoekt de regering tevens, aanvullende voorwaarden alleen op te nemen als die [..] geen afbreuk doen aan het toekomstige verdienvermogen van het bedrijf.’

Dus. Tjaa. ‘Verzoekt de regering om te onderzoeken of het gaat lukken om te proberen maar zonder dat het geld kost nou ja kijk maar effe.’ De Kamer weet volgens mij beter dát ze invloed wil op de bedrijfsstrategie van KLM dan dat ze weet wát die strategie dan zou moeten zijn.

Daarom wil ik daar de komende tijd eens onderzoek naar doen. Hoe kan de KLM weer een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, als de sector als geheel gaat krimpen? Vragen waar ik mee aan de slag wil: wat is eigenlijk een waardevolle bijdrage? In welke kostenposten snijd je het eerst en hoe organiseer je dat goed? Hoe kun je het bedrijf zo herstructureren dat de gezonde delen overblijven en de zieke delen afsterven? Waarom heeft de KLM staatssteun nodig, maar andere luchtvaartbedrijven niet of minder? Wat doen zij anders? En hoe kan de overheid bijdragen aan deze herstructurering van de KLM?

Dit zijn geen makkelijke vragen. Met name wat betreft de herstructurering van de assets van het bedrijf tast ik nog in het duister. Daar kan ik dus hulp bij gebruiken. Als jij een (begin van een) antwoord hebt op deze vragen, stuur me dan een reply op deze nieuwsbrief!