Afgelopen week zat ik weer eens te gillen naar mijn computer. In de Tweede Kamer vond een debat over de vliegtax plaats, waarin ook een tarief voor vrachtvliegtuigen gepland staat.

En toen schreef de provincie Limburg ineens een ‘brandbrief’ vanwege de toekomst van Maastricht-Aachen-Airport. Al eerder schreef ik dat vanuit de provincie en omringende gemeentes tientallen miljoenen belastinggeld gestoken werden in het draaiend houden van dit vliegveld. Je zou dus denken dat de politici enigszins kritisch staan ten opzichte van de noden van dit kreupele bezit: de maatschappelijke meerwaarde lijkt immers beperkt.

Maar nee hoor, er werd moord en brand geschreeuwd. De vliegtax zou zo ongeveer de hele Limburgse economie om zeep helpen. 3.300 banen staan op de tocht!

3.300 banen. Het staat er echt. Zoals mijn volgers weten, onderzoek ik sinds enkele weken de werkgelegenheid die met de luchtvaart samenhangt. En 3.300 banen, dat lijkt me een enorme overschatting. De meeste studies komen nog niet tot de helft. Maar ja, de studie waarop de provincie zich zegt te baseren is niet openbaar. Ik kan de methodiek dus niet controleren.

Vervolgens wordt ook nog eens geclaimd dat ál die mensen op straat komen te staan bij de komst van een vrachtvliegtax. Dat is niet zo. Ten eerste omdat bedrijven écht niet zomaar de boel weer inpakken als hun pakketjes via Luik in plaats van via Maastricht worden aangevoerd. En ten tweede omdat we een krappe arbeidsmarkt hebben, waarin mensen makkelijk nieuw werk vinden. Vergeet niet: we hebben het hier over grondstewardessen die 11,77 euro per uur krijgen, beveiligers die 12,49 euro per uur verdienen en schoonmakers met een uurloon van 11,05 tot 12,61 euro. Bruto.

De brandbrief had niettemin succes. Er komt wéér een nieuw onderzoek.

Twee dagen later zat KLM-baas Pieter Elbers aan tafel bij Jinek, waar hem de vraag gesteld werd wat de coronacrisis betekent voor de ‘300.000’ mensen die van de luchtvaart afhankelijk zijn. Ik zit opnieuw te gillen, want ook dat aantal is weer een overschatting. En het is niet eens Elbers zelf, maar Jinek die het zegt!

Soms krijg ik hoofdpijn van het luchvaartdebat. De discussie wordt zo vergiftigd met alternatieve feiten, nationalisme en borstklopperij, dat het me haast onmogelijk lijkt om zinvol beleid te maken. Probeer de luchtvaart maar eens zo bij te sturen dat de sector een waardevolle bijdrage levert aan de Nederlandse economie (en niet andersom) en een omvang heeft die zich duurzaam verhoudt tot de grenzen van planeet en klimaat, als direct het verwijt op tafel ligt als dat je de gehele Nederlandse economie wilt kielhalen.

Enfin, ik ga vrolijk door. Binnenkort ga ik bijvoorbeeld chocola proberen te maken van dat werkgelegenheidsargument. Voor nu, heb een goede week!