Sinds de boerenprotesten vindt iedereen iets van de landbouwsector. Feiten en cijfers lijken er echter steeds minder toe te doen. De boeren eisen ‘respect’, politici zeggen dat ze ‘trots’ zijn op ‘onze boeren’.

Boeren voelen zich genaaid, opiniemakers roepen dat Nederland een economisch kroonjuweel dreigt te verliezen, politici worden bedreigd en wetenschappers worden verdacht gemaakt.

Ondertussen lijkt niemand de vragen te stellen die essentieel zijn. Hoe lopen de geldstromen in de agrarische sector eigenlijk? Wie wint? Wie verliest? Wat dragen boeren bij aan de economie? Welke kosten dragen we met ons allen? Welke boeren boeren goed? Welke boeren boeren minder? En bestaat er eigenlijk wel zoiets als ‘de’ Nederlandse boer?

Volgens mij moet je eerst deze vragen beantwoorden, voordat je überhaupt begint over respect en trots en kroonjuwelen. Daarom ben ik de afgelopen weken zelf de rapporten en onderzoeken over de agrarische sector ingedoken. Daaruit destilleerde ik 9 grafieken die uitleggen hoe de Nederlandse landbouw functioneert.

Op basis daarvan kunnen we het prima hebben over het succes of falen van Nederlandse boeren. Dat doe ik met liefde (onder het artikel, op Twitter of in reactie op deze nieuwsbrief). Maar eerst: de feiten.