Een tijdje geleden interviewde ik econoom Walter Manshanden over het Nederlandse luchtvaartbeleid. Daarin zei hij: ‘Het businessmodel van Eindhoven Airport is het parkeren.’

Ik heb dat toen eventjes gecheckt en zag in de jaarrekening inderdaad dat Eindhoven Airport meer geld verdient aan langparkeren dan aan winkels en horeca. Wel worden er meer havengelden opgehaald, maar helaas wordt in de jaarrekening niet gespecificeerd welk deel van de kosten toe te schrijven valt aan de luchtvaartactiviteiten. Hoeveel winst er op de verschillende activiteiten behaald wordt, is dus niet te achterhalen.

Recent herlas ik het interview, en eigenlijk vond ik dit toch onbevredigend. Ik wil weten hoe er op de Nederlandse luchthavens geld verdiend wordt! Hoe zien de geldstromen eruit? Wie profiteert, wie levert in? Hoe is dat het gevolg van lobbykrachten en politieke keuzes?

Een lang verhaal kort: sinds kort zit ik weer tot mijn nek in de jaarverslagen van Schiphol en de Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol. Hemmingway en Scott Fitzgerald zijn er niks bij ?.

Ik ben er nog chocola van aan het maken, maar een aantal zaken vielen mij reeds op. Zo blijkt Schiphol dus niks aan zijn luchtvaartactiviteiten te verdienen. Echt waar! Het bedrijfsmodel van Schiphol is opgeknipt in 4 delen: Aviation, Consumer Products & Services, Schiphol Real Estate en Alliances & Participations.

Aviation is volgens de luchthaven ‘de spil van Schiphol, met dienstverlening aan reizigers, luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren en logistieke dienstverleners.’ Op dit onderdeel maakte Schiphol in 2018 39 miljoen euro verlies. Op de overige ‘business area’s’ maakte Schiphol wél winst, respectievelijk 209 miljoen, 172 miljoen en 26 miljoen euro.

De conclusie dat Schiphol géén geld verdient aan het faciliteren van 500.000 vliegbewegingen per jaar lijkt dus wel gerechtvaardigd. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik sta hiervan te kijken. Als je mij een jaar geleden had gevraagd waarmee het vliegveld zijn geld verdient, dan had ik waarschijnlijk gedacht dat het iets met vliegtuigen te maken zou hebben. Dat lijkt dus niet zo te zijn.

Anyway, ik ben hier nog wel even mee bezig. Binnenkort hoop ik er een mooi verhaal over te publiceren.