Ongeveer een maand geleden publiceerde ik een groot verhaal over subsidiestromen richting de luchtvaartindustrie.

Ik sprak daarin het vermoeden uit dat er vermoedelijk meer geldstromen bestaan, die ik simpelweg nog niet was tegengekomen. Daarom vroeg ik de FTM-lezers om hulp: wie nog meer geldstromen richting de luchtvaart wist, mocht zich melden.

Er kwamen veel reacties. Wat me daarin opviel, is de enorme hoeveelheid subsidiestromen vanuit gemeenten en provincies naar kleine, lokale vliegvelden. Geldstromen vanuit steden en dorpen als AssenBeek en Tynaarlo en provincies als Limburg, Overijssel en Drenthe. Ik had me niet eerder gerealiseerd dat er zoveel overheidsgeld nodig is om regionale vliegvelden overeind te houden.

En wat te denken van de erfpachtregeling in Rotterdam? Het vliegveld betaalt daar een canon van 0,12 euro per vierkante meter per jaar. In hoeverre is dat marktconform? Ik kan die vraag helaas niet zonder meer beantwoorden, aangezien er geen duidelijkheid bestaat over wat een marktconforme erfpacht voor vliegvelden in Nederland is. Uiteindelijk is het de politiek die moet bepalen in hoeverre dit redelijk is.

Ik schreef dus een update met de belangrijkste geldstromen die onze lezers nog aandroegen. Bedankt allemaal! Volgens mij is het een waardevolle aanvulling geworden op het artikel en de podcast vol subsidiestromen die ik eerder publiceerde.