De afgelopen week moest je het even zonder mijn nieuwsbrief doen, want ik was even druk met het afronden van Dus Wat Gaan Wij Doen?

Ondertussen barstte in de klimaatdiscussie de bom over de energierekening. Eind 2018 had het kabinet voorspeld dat de gemiddelde energierekening dit jaar met 108 euro zouden stijgen, terwijl de stijging nu veel hoger blijkt: gemiddeld 334 euro.

Het resultaat: woede in de Kamer.

De hogere stijging heeft twee belangrijke oorzaken. Eén: gas en stroom zijn op de internationale energiemarkt simpelweg duurder geworden dan tijdens de laatste grote voorspelling in 2017 werd voorzien. Dat heeft te maken met het uitvallen van Belgische kerncentrales, onduidelijkheid over de Brexit en Europese kolencentrales die langzaam maar zeker worden afgesloten. Daarnaast speelt de stijgende prijs voor het recht om een ton CO2 te mogen uitstoten een rol. Truth be told: daar kan het kabinet allemaal vrij weinig aan doen. Energieprijzen zijn nu eenmaal volatiel en laten zich niet heel eenvoudig voorspellen.

En twee: het kabinet rekende met veel lagere gemiddelde gebruikscijfers dan huishoudens in werkelijkheid verbruiken. Het plakte een voorspelling van het Planbureau voor de Leefomgeving over 2020 op het jaar 2019 en rondde dat bovendien naar beneden af. Al eerder werden bij deze aannames kritische kanttekeningen gezet, met name door energievergelijker Gaslicht.com. Het is dus terecht dat Kamerleden hier kritische vragen over stellen.

Het debat centrifugeert echter weer direct uit de klauwen. Sommige politici zetten de hogere gemiddelde energierekening in om de energietransitie als geheel in twijfel te trekken. Terwijl we de kosten hiervan als samenleving makkelijk kunnen dragen (fruit.jpg). Het gaat slechts om de verdeling ervan. (Goed nieuws trouwens, ook met de hogere energierekening ga je er volgend jaar waarschijnlijk op vooruit. Joehoe!)

Weet je, ik zou er een lief ding voor over hebben als de minister gewoon zou zeggen: ‘beste mensen, de kostprijs voor energie gaat stijgen. Als u twijfelt over het aanbrengen van isolatie in uw huis: dit is dus hét moment! Als arme mensen teveel last hebben van de stijgende energieprijs, dan repareren we dat via de koninklijke weg, via een aanpassing in de loonbelasting, het minimuminkomen en de uitkeringen.’

Wat denk jij, is dat teveel gevraagd?