De klimaattop in het Poolse Katowice is begonnen. Een groeiende groep wetenschappers, economen, bedrijven en politici pleit voor een CO2-belasting. Dit is volgens hen simpelweg de beste manier om onze economie klimaatneutraal te maken. Snijdt dat hout?

Donderdag presenteerde de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) in Den Haag zijn Preadviezen, een jaarlijks terugkerende bundel over een actueel, economisch onderwerp. Dit jaar is het centrale thema: klimaatbeleid. Wat vooral opvalt, is de grote eensgezindheid waarmee de economen één specifieke oproep doen. Namelijk, dat CO2-beprijzing anno 2018 ‘de enige manier is waarop de opwarming van de aarde effectief kan worden voorkomen’.

Lees verder op FTM.nl.