Vandaag is mijn analyse over warmtenetten gepubliceerd. In deze nieuwsbrief wil ik wat uitgebreider ingaan op de totstandkoming ervan.

Ik heb namelijk een (voor mij) nieuwe vorm van journalistiek onderzoek uitgeprobeerd. Dat begon een ruime maand geleden, toen ik aankondigde dat ik – in navolging van mijn artikel over de toekomst van aardgas in Nederland – onderzoek wilde doen naar de rol die warmtenetten kunnen spelen.

Plots stroomde mijn inbox vol met reacties van experts die graag wilden meedenken. Zo stuurde Bart van den Heuvel van de Stichting Stadsverarming mij binnen een dag een overzicht van de belangrijkste kritiekpunten die zijn stichting heeft. Hoewel ik het niet met al zijn punten eens ben (zie ook hier), heeft zijn overzicht me enorm op weg geholpen.

Van daaruit ontwikkelde zich een onderzoeksmethode, waarbij ik telkens een nieuwe versie van mijn verhaal schreef, deze opstuurde naar een aantal experts, en hen vroeg kritiek te leveren. Op basis daarvan schreef ik een nieuwe versie, die weer naar andere experts ging, enzoverder.

Zo vormde zich langzaam mijn analyse. Mijn conclusie is dat warmtenetten niet per definitie een goed of slecht idee zijn. Was het maar zo simpel. Wel is duidelijk dat bepaalde warmtenetten (bijvoorbeeld aangesloten op een afvalverbrander) op meer controverse stuiten dan anderen (bijvoorbeeld aangesloten op een datacenter). Alleen is die laatste variant vaak geen optie.

Om hierover knopen te kunnen doorhakken, moeten zowel nationale als lokale politici in rap tempo aan de slag. Het artikel eindigt daarom met 10 aandachtspunten die hen helpen bij het maken van de benodigde beslissingen.

Het beviel mij wel, die nieuwe vorm van journalistiek onderzoek, en volgens mij heeft het een compleet en genuanceerd verhaal opgeleverd. Daarom slinger ik bij deze graag het onderwerp de wereld in waar ik nu onderzoek naar wil doen. Namelijk: de bestaande gasinfrastructuur. Als de meeste Nederlandse huizen straks op een andere manier verwarmd gaan worden dan met aardgas, welke kansen liggen er dan nog in de grond? Of kan het gasnetwerk bij het grofvuil? Op deze vragen zou ik, met jullie hulp, graag een antwoord formuleren. Meld je dus, als je hier meer van afweet!

Fijn weekend,