Toen het Rotterdamse Havenbedrijf werd verzelfstandigd, kreeg het nog expliciet de opdracht mee om het woon- en werkklimaat in de stad te verbeteren. Die voorwaarde is inmiddels losgelaten. Hoe zit dat?

Eergisteren publiceerde klimaatactivist Vatan Hüzeir op VICE een bijzonder kritisch opiniestuk over het Havenbedrijf Rotterdam. Daarin beweert hij dat de maatschappelijke doelstelling die bij de verzelfstandiging in 2003 nog in de statuten stond, later is verwijderd. Volgens Hüzeir stond in artikel 2, lid 2, sub c de volgende doelstelling: ‘het leveren van bijdragen aan de stedelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van stadshavens en de verbetering van woon-, werk- en leefklimaat van de stad en regio Rotterdam, ook indien deze activiteiten voor de vennootschap (aanvankelijk) verliesgevend zijn.

Lees verder op FTM.nl.