De gemeente Rotterdam lanceert regelmatig nieuwe plannen. Tégen armoede, vóór veiligheid, of in de publieke ruimte. NRC toetst wekelijks een opmerkelijk plan. Vandaag: een zachte landing voor Cleo Patria.

  1. Wat houdt het plan in?

Cleo Patria is een stichting die sinds 2002 in verschillende wijken in Rotterdam opvanghuizen voor allochtone vrouwen faciliteert. Centrale doelstelling is de emancipatie van vrouwen die op een grote afstand van samenleving en arbeidsmarkt staan omdat ze buiten het van school halen van hun kinderen en naar de supermarkt gaan vaak nauwelijks hun huis uitkomen. Cleo Patria wil voor hen een veilige omgeving creëren waar ze door middel van onder andere taal-, computer- en kookcursussen werken aan hun vaardigheden en zelfvertrouwen opbouwen. De stichting bereikte vorig jaar vanuit 7 buurtstudio’s in Rotterdam zo’n 1400 vrouwen.

Dit lijkt aansluiting te vinden bij de integratienota van de gemeente die onlangs door de wethouder van Integratie, Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) werd gepresenteerd. Een kerndoel is volgens hem: ‘beleid gericht op het ondersteunen van het emancipatieproces van vrouwen.’

Toch wordt de subsidie aan Cleo Patria dit jaar stopgezet. De afgelopen twaalf jaar kregen de buurtstudio’s in sommige deelgemeentes een structurele subsidie, in anderen kregen ze een jaarlijks terugkerende ‘incidentele’. Vanaf 2015 beslist de Coolsingel daar echter over. En die stopt de subsidie vanaf dit jaar. Normaal gesproken wordt voor organisaties die worden wegbezuinigd een overgangsregeling getroffen, zodat ze een zachte landing kunnen maken. Maar bij Cleo Patria wordt er over die overgangsregeling nog altijd onderhandeld, terwijl de bedoeling wel is dat de stichting over elf weken ophoudt te bestaan.

  1. Wat kost het plan?

Tot vorig jaar werkte Cleo Patria met een begroting van 420.000 euro. Daarvan kwam 280.000 euro van subsidies van de deelgemeentes, de rest van sponsors. Sommige van de deelgemeentelijke subsidies waren geoormerkt als ‘structureel’, anderen kregen ieder jaar opnieuw het label ‘incidenteel’ mee.

Nu is het een goed gebruik dat structurele subsidies niet in één keer worden stopgezet. Een organisatie moet immers worden afgebouwd, bepaalde activiteiten overgedragen, panden leeggeruimd. Normaalgesproken wordt dan nog één jaarbedrag uitgekeerd. In het geval van Cleo Patria was 117.000 euro een structureel subsidiebedrag, de rest ‘incidenteel’.

In juni moet Cleo Patria haar activiteiten staken. Nog altijd is er echter geen overgangsregeling getroffen. Dat betekent dat de stichting op dit moment zonder dekking aan het afbouwen is en dat de liquiditeit gevaar loopt.

  1. Wat moeten de plannen opleveren?

Op dit moment zijn nog drie van de zeven Cleo Patria-buurtstudio’s open, twee in Feijenoord en één in Hillegersberg-Schiebroek. Hier komen in totaal nog zo’n 500 vrouwen. De 900 vrouwen die naar andere buurtstudio’s gingen, waaronder één die minder dan een jaar geleden met gemeenschapsgeld werd geopend, raken inmiddels langzaam bij de stichting uit beeld. Saillant detail: tijdens een ontmoeting op het stadhuis hebben vertegenwoordigers van alle politieke partijen toegezegd voor álle vrouwen een oplossing te zullen zoeken. Met de overgangsregeling wil Cleo Patria nu in ieder geval voor de 500 vrouwen uit de buurtstudio’s die nog open zijn een nieuwe plek zoeken.

  1. Oordeel

Dat de subsidie aan Cleo Patria wordt stopgezet wekt, omdat de doelstelling van de stichting naadloos aansluit bij de integratienota, bevreemding. Dat het stadsbestuur aldus meer dan tien jaar aan deelgemeentelijk beleid van tafel veegt, is opvallend. Op zijn minst zou Cleo Patria daarom de zachte landing geboden moeten worden, zoals die in de welzijnssector gebruikelijk is. Dat de gemeente met minder dan elf weken te gaan tot de sluiting hier nog altijd niet in is geslaagd, is dan ook beschamend.