De gemeente Rotterdam lanceert regelmatig nieuwe plannen. Tégen armoede, vóór veiligheid, of in de publieke ruimte. NRC toetst wekelijks een opmerkelijk plan. Vandaag: De organisatie van de World Police & Fire Games in 2021, waar de gemeente een miljoen euro aan wil bijdragen.

  1. Wat houdt het plan in?

De World Police & Fire Games (WPFG) is een sportevenement voor politieagenten, brandweerlieden, douanebeambten en medewerkers in het gevangeniswezen. Zij beoefenen sporten als judo en ijshockey, maar ook zijn medailles te behalen in zaken als bowlen, brandtraprennen en erewacht staan (dat laatste is een jurysport). De WPFG wordt iedere twee jaar georganiseerd en duurt tien dagen.

De organisatie laat geen mogelijkheid onbenut om haar deelnemersveld van 10.000 deelnemers met dat van de Olympische Spelen te vergelijken (10.800 in 2014). Ook het Rotterdamse college maakt in een brief aan de gemeenteraad deze vergelijking en schrijft: “De WPFG is één van de grootste sporttoernooien ter wereld.” Dit mag echter met een flinke korrel zout genomen worden. Als we enkel naar de omvang van het deelnemersveld zijn namelijk de marathon van Rotterdam (13.500 deelnemers), de Elfstedentocht (16.000) en de Nijmeegse Vierdaagse (42.000) allen groter dan de Olympische Spelen.

Rotterdam deed overigens al eerder een poging WPFG te organiseren. In 2013 verloor de stad nipt van het Chinese Chengdu, dat in 2019 gastheer is. Op basis van de verbeterpunten die toen werden aangegeven, wordt nu het bid aangescherpt. In juni wordt bekend of dat succes heeft gehad.

  1. Wat kost het plan?

Aan de gemeente Rotterdam is een bijdrage gevraagd van een miljoen euro. Het college wil dit bedrag geven, mits de stad de WPFG 2021 daadwerkelijk toegewezen krijgt. Deze subsidie moet betaald worden uit het Evenementenfonds, een potje waarin jaarlijks 2,5 miljoen euro stroomt vanuit de logiesbelasting (toeristenbelasting op hotelovernachtingen) en van waaruit de gemeente grote evenementen financiert.

De totale begroting voor de sport- en speltiendaagse bedraagt zo’n 8 miljoen euro. De gemeente Rotterdam zou daar dus ongeveer voor 12,5 procent aan bijdragen. Dat lijkt in lijn met andere grote evenementen in de stad, ware het niet dat de gemeente niet de enige overheidspartij is die de WPFG 2021 sponsort: het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt nog eens 2 miljoen bij, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (lees: de brandweer) en de Rotterdamse politie ieder 0,5 miljoen. Daarmee wordt de WPFG 2021 dus voor ongeveer de helft met publiek geld bekostigd – in totaal zo’n 4 miljoen euro.

  1. Wat moet het plan opleveren?

In de brief aan de gemeenteraad staat dat het organiseren van de WPFG een economische impact kan hebben te waarde van 6,6 miljoen euro. Jos van der Vegt, bestuursvoorzitter van de stichting die de WPFG 2021 wil organiseren en in Rotterdam tevens bekend als voormalig directeur van Ahoy en lid van de trojka die de Kuip-plannen beoordeelde, geeft echter aan dat het hier gaat om een globale berekening, die in 2013 snel gemaakt moest worden omdat het Rotterdamse bid vertraging had opgelopen.

Saillant detail is overigens de centrale rol die evenementenbureau Evanement! speelt in de hele bidprocedure. Dit is namelijk het bedrijf van Eva van der Vegt, de dochter van de bestuursvoorzitter. Vader Van der Vegt stelt evenwel niets met de benoeming van zijn dochter te maken te hebben: “Zij is een volwassen vrouw en het staat haar vrij als ondernemer op dit soort projecten in te tekenen, zonder last te hebben van haar achternaam.”

Dat in het bidboek te lezen staat dat de organisatie niet voornemens is om in de invulling van het organisatieteam wijzigingen aan te brengen, betekent volgens Van der Vegt evenmin dat het evenementenbureau van zijn dochter een deel van de organisatieklus krijgt toegewezen: “Dat wordt allemaal pas later bepaald.”

  1. Oordeel

Door de organisatie van de WPFG 2021 en in de brief aan de Rotterdamse gemeenteraad wordt de suggestie gewekt dat Rotterdam slechts een miljoen euro hoeft bij te dragen aan het op twee na grootste sportevenement ter wereld, wat de stad 6,6 miljoen euro zal opleveren. In de praktijk gaat er echter vier keer zoveel publiek geld naar de organisatie, is de WPFG zeker niet het op twee na grootste sportevenement ter wereld en lijkt de berekening van de economische baten onzeker. Een publieke financiering zo’n 400 euro per bowlende brandweerman lijkt dan ook onvoldoende verantwoord.