In het kader van mij master Journalistiek aan de Vrije Universiteit heb ik met drie medestudenten drie maanden onderzoek gedaan naar de transparantie van Nederlandse Europarlementariërs omtrent hun contacten met lobbyisten. Dit onderzoek is gepubliceerd op de website van De Groene Amsterdammer. Naar aanleiding van deze publicatie noemde Europarlementariër Sophie In ‘t Veld (D66) onze onderzoeksmethoden intimiderend, buitengewoon onaangenaam en beschuldigde ze ons van chantage. Voor een reactie op deze beschuldigingen verwijs ik graag naar de verantwoording van collega-student Martje Doeve. Achter haar woorden schaar ik mij volledig.

Nederlandse Europarlementariërs zijn nauwelijks bereid openheid te geven over hun nevenfuncties en lobbycontacten. Dat is het resultaat van een zoektocht naar transparantie. Hebben de Nederlandse Europarlementariërs nevenfuncties? Met welke lobbyisten hebben zij contact? En in hoeverre zijn zij bereid hun agenda te openbaren? Er is gemaild, gebeld, aangespoord en aangedrongen. Het resultaat is mager: slechts twaalf van de 26 volksvertegenwoordigers namen de moeite openheid van zaken te geven.

Lees verder op de website van De Groene Amsterdammer